Svařovací drát 4043

Svařovací drát 4043

4043 je hliníkový svařovací drát legovaný 5% Si vhodný pro svařování slitin Al-Si- 2-7% a Al-Mg-Si. Vynikající svařovací vlastnosti díky vysokému obsahu Si. Používá se pro konstrukční účely, architektonické použití, nástavby karoserií, nádrží a oprav odlitků. Vynikající odolnost proti atmosférické oxidaci. Ochranný plyn: ARGON nebo ARGON HELIUM.

  • Klasifikace:EN ISO 18273: S Al 4043 SFA/AWS A5.10: ER4043
  • Vhodnost:AlMgSi0,5; AlMgSi1; AlMg1SiCu; G-AlSi6Cu4
  • Ochranný plyn: I1, I3
  • Svařovací proud: DC+
  • Svařovací polohy: (EN): PA, PB, PC, PE, PF, PG
  • Varianty: poměděný, pobronzovaný
  • Průměr: 1,0–1,2 mm
  • Balení: kovové cívky, 7 kg

KATALOG SVAŘOVACÍCH DRÁTŮ