Wolframové elektrody Norling

Neodtavující se wolframové elektrody pro TIG svařování jsou wolframové tyčinky kruhového průřezu. Systém kleštinového upínání je drží v hořáku, do kterého je přiváděn svařovací proud. Wolfram (angl. tungsten) je šedobílý, lesklý kov s velmi vysokou teplotou tavení (až 3422 °C). Tyto elektrody se účastní procesu hoření oblouku, a to buď jako anoda nebo katoda a ovlivňují jeho vlastnosti.

Jak vybrat wolframovou elektrodu pro TIG svařování?

Prohlédněte si náš katalog, který kromě kompletní nabídky všech nejpoužívanějších typů elektrod obsahuje i podrobný popis a dopopručení pro použití.  

Barvy wolframových elektrod

Wolframové elektrody jsou k dispozici v čisté podobě, ale častěji také v legované formě, a to zejména oxidy Thoria (Th), Lanthanu (La), Ceria (Ce) atd. Elektrody jsou proto ve shodě s normou ČSN EN ISO 6848 barevně odlišeny, takže svářeč snadno pozná, o jakou příměs se jedná.

ZELENÁ – Čistý wolfram

ŠEDÁ – 2,15 % CeO2, 

ZLATÁ – 1,55 % La2O

ČERNÁ – 1,03 % La2O3

MODRÁ – 2,03 % La2O

ČERVENÁ – 2,05 % ThO2

PURPUROVÁ – 3,05 ThO2

FIALOVÁ (WGE3) – 2,15 % CeO2 

Wolframová elektroda FIALOVÁ (WGE3)

k dispozici ø  1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0

Bezthoriová, neradioaktivní elektroda, použitelná v celém výkonovém rozsahu pro svařování nelegovanýchi vysokolegovaných ocelí, slitin hliníku, titanu, niklu, mědi a hořčíku stejnosměrným (DC) i střídavým (AC) proudem.  Díky svým vynikajícím zapalovacím vlastnostem se výborně hodí pro Automatizované procesy. V důsledku nižší teploty těchto elektrod se v porovnání s thoriovanými elektrodami zvyšuje jejich proudová zatížitelnost a životnost

Wolframová elektroda ZELENÁ

k dispozici ø  1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0

Vhodná elektroda pro svařování slitin hliníku střídavým (AC) proudem, naopak nevhodná pro svařování stejnosměrným (DC) proudem. Vyniká dobrou stabilitou oblouku. Jako jediná z wolframových elektrod se nebrousí do špičky.

 

Wolframová elektroda ŠEDÁ

k dispozici ø  1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0

Univerzální wolframová elektroda pro téměř všechna použití, pro svařování střídavým (AC) i stejnosměrným (DC) proudem. Vhodné pro svařování nelegovaných i legovaných ocelí, slitin hliníku, slitin titanu, niklu, mědi a hořčíku. Mají velmi dobré zapalovací vlastnosti (i při teplé elektrodě), dobrou trvanlivost a proudovou zatížitelnost.

Wolframová elektroda ZLATÁ

k dispozici ø  1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0

Univerzální elektroda pro téměř všechna použití, pro svařování střídavým (AC) či stejnosměrným (DC) proudem. Vyšší podíl lanthanu usnadňuje zapalování a elektrody jsou tak vhodné zejména pro automatizované svařování – orbitální, robotické, polohovací stoly apod

Wolframová elektroda ČERVENÁ

k dispozici ø  1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0

Vhodné pro svařování vysoce legovaných a nerezových ocelí DC proudem. Elektrody obsahují radioaktivní Thorium, které se při broušení uvolňuje
a usazuje v plicích, čímž stoupá riziko vzniku rakoviny. Brousit by se měly výhradně bruskami se systémem broušení za mokra, jejichž obsluha musí nosit vhodné ochranné prostředky. 
Pokud to není nutné pro kvalitu svarů, doporučujeme využívat alternativní elektrody WGE3 s obdobnými vlastnostmi – avšak neobsahující thorium.

Wolframová elektroda MODRÁ

k dispozici ø  1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0

Univerzální elektroda pro téměř všechna použití, pro svařování střídavým (AC) či stejnosměrným (DC) proudem. Vyšší podíl lanthanu usnadňuje zapalování
a elektrody jsou tak vhodné zejména pro automatizované svařování – orbitální, robotické, polohovací stoly apod.

Wolframová elektroda FIALOVÁ

k dispozici ø  1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0

Vhodné pro svařování vysoce legovaných a nerezových ocelí DC proudem. Elektrody obsahují radioaktivní Thorium, které se při broušení uvolňuje
a usazuje v plicích, čímž stoupá riziko vzniku rakoviny. Brousit by se měly výhradně bruskami se systémem broušení za mokra, jejichž obsluha musí nosit vhodné ochranné prostředky. 
Pokud to není nutné pro kvalitu svarů, doporučujeme využívat alternativní elektrody WGE3 s obdobnými vlastnostmi – avšak neobsahující thorium.

Wolframová elektroda FIALOVÁ

k dispozici ø  1,0 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0

Univerzální elektroda pro téměř všechna použití, pro svařování střídavým (AC) či stejnosměrným (DC) proudem. Vyšší podíl lanthanu usnadňuje zapalování
a elektrody jsou tak vhodné zejména pro automatizované svařování – orbitální, robotické, polohovací stoly apod.